Skip to main content
Please wait...

POTPISAN UGOVOR: POVEĆANE PLAĆE UPOSLENIKA KULTURE U KANTONU SARAJEVO

Datum
Premijer Kantona Sarajevo Nihad Uk i predsjednik Sindikata srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture Bosne i Hercegovine Kantonalni odbor Kantona Sarajevo Admir Šuvalić, uz prisustvo ministara kulture i sporta i finansija Kenana Magode i Afana Kalamujića, danas su potpisali tekst Kolektivnog ugovora o izmjenama Kolektivnog ugovora za djelatnost kulture u Kantonu Sarajevo. Ovim ugovorom predviđeno je povećanje iznosa plaća uposlenika kulture u Kantonu Sarajevo. Dogovoreno povećanje nije linearno, a koeficijenti za svako radno mjesto su povećani, s tim da u većem procentu rastu najniži, a u manjem procentu najviši koeficijenti. Finansijska sredstva za plaće i naknade i druga primanja radnika u ustanovama kulture, predviđena ovim kolektivnim ugovorom, planiraju se i osiguravaju u budžetu Kantona Sarajevo, odnosno osnivača. Kako je naglašeno, zaključenje Kolektivnog ugovora za djelatnost kulture u Kantonu Sarajevo iznimno važan moment za kulturu, a povećanje plaća i osigurana prava kroz ovaj kolektivni ugovor jasan je pokazatelj opredjeljenje Vlade da jača kapacitete u interesu uposlenika kulture. Također, istaknuto je da se današnjim potpisivanjem šalje poruka da će svi partneru u socijalnom dijalgu i dalje zajedno raditi na stvaranju uslova za bolji rad ustanova kulture, uposlenika, kao i na poboljšanju kulture uopćeno u KS. Podsjećamo, ove godine Ministarstvo kulture i sporta KS kreiralo rekordni budžet, a osim povećanja budžeta za sve ustanove kulture za 2024. godinu, po prvi put je obezbijeđeno značajno ulaganje u infrastrukturu za kulturu.

MINISTARSTVO KULTURE I SPORTA KANTONA SARAJEVO

Reisa Džemaludina Čauševića 1

Telefon: +387(0)33 562-062

mks@mks.ks.gov.ba