Skip to main content
Please wait...

Javna ustanova Sarajevski ratni teatar - SARTR - JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

Datum
Prilog
Doc_14115.pdf (1002.28 KB)

MINISTARSTVO KULTURE I SPORTA KANTONA SARAJEVO

Reisa Džemaludina Čauševića 1

Telefon: +387(0)33 562-062

mks@mks.ks.gov.ba