Skip to main content
Please wait...

Odluka o izboru korisnika sredstava za dodjelu poticajnih sredstava za filmsku produkciju Ministarstva kulture i sporta Kantona Sarajevo za 2023. godinu

Datum
Prilog
Odluka.pdf (211.26 KB)

MINISTARSTVO KULTURE I SPORTA KANTONA SARAJEVO

Reisa Džemaludina Čauševića 1

Telefon: +387(0)33 562-062

mks@mks.ks.gov.ba