Skip to main content
Please wait...

Ministar kulture i sporta Kantona Sarajevo Kenan Magoda i pomoćnica ministra za kulturu Lejla Mujkić, posjetili su protekle sedmice Direkciju Bošnjačke zajednice kulture "Preporod", gdje su se sastali s predsjednikom Sanjinom Kodrićem.

Razgovarano je o radu i značaju "Preporoda" kao jedne od najstarijih i najznačajnijih kulturnih ustanova Bošnjaka sa tradicijom dužom od jednog vijeka, poteškoćama s kojima se "Preporod" susreće, kao i budućoj podršci Ministarstva kulture i sporta KS.

Posebno je istaknut značaj Odluke koju je ove godine, na prijedlog resornog ministarstva, jednoglasno donijela Skupština KS, a kojom su temeljne organizacije kulture naroda Bosne i Hercegovine proglašene organizacijama kulture od posebnog značaja za Kanton Sarajevo.

Ministar Kenan Magoda kazao je kako osobito cijeni značaj povijesne i savremene uloge "Preporoda" i sve što ova organizacija kulture čini u njegovanju bošnjačkog identiteta, ali i obogaćivanju kulturnog života u našoj zemlji.

"Svjesni smo da je njegovati, čuvati i zaštititi kulturu u današnjem surovom okruženju nimalo lagan posao. U današnjem vremenu potrebni su nam hrabrost, domišljatost, ali prije svega ustrajnost i stabilnost, a to je upravo pokazao ‘Preporod’ sa svojih 120 godina rada i djelovanja. Jubilej 120 godina ‘za sreću doma i naroda’, koji je proteklog mjeseca obilježilo Udruženje, prilika je da se sagleda sve ono što se postiglo, ali i da se okrene ka budućnosti, da gradimo i kreiramo nove planove i projekte, kako bi ‘Preporod’ i dalje bio jedan od čuvara i zaštitnika naše kulturne baštine", rekao je ministar Magoda, dodavši kako će na tom putu, resorno ministarstvo "Preporodu" biti pouzdan partner.

Predsjednik Kodrić zahvalio je na podršci, te naglasio da se samo udruženim nastojanjima i saradnjom, ukupnost našeg društva može mijenjati nabolje.

"S obzirom na odgovoran i društveno konstruktivan pristup i odnos, Ministarstvo kulture i sporta Kantona Sarajevo smatramo našim pouzdanim partnerom u realizaciji, ne samo kulturne, već i uopće društvene misije ‘za sreću doma i naroda’, kako je našu temeljnu zadaću stihom definirao jedan od naših osnivača i prvi predsjednik dr. Safvet-beg Bašagić još 1903. godine", rekao je Kodrić.

Jedna od tema sastanka bila je i prva bosanskohercegovačka kraljevska opera "Tvrtko, kralj bosanski", čije su pripreme u toku. Ocijenjeno je da je ovo projekt od najvišeg društvenog i kulturnog značaja za Kanton Sarajevo, ali i BiH. Inicijator projekta i nosilac izrade opernog libreta i kompozicije je BZK "Preporod", koji sa zadovoljstvom podržava Ministarstvo kulture i sporta KS.

Vrsta
Aktuelno

MINISTARSTVO KULTURE I SPORTA KANTONA SARAJEVO

Reisa Džemaludina Čauševića 1

Telefon: +387(0)33 562-062

mks@mks.ks.gov.ba