Zahtjevi i obrasci

Kultura
Izvjestajni obrazac o utrošku budžetskih sredstava za podršku filmskoj produkciji Preuzmi
Obrazac za komentare Strategija razvoja kulture Preuzmi
Obrazac zahtjeva za dodjelu poticajnih sredstava iz Budžeta KS za filmsku produkciju Preuzmi
Zahtjev za isplatu sredstava iz Budžeta Kantona Sarajevo za filmsku produkciju Preuzmi
Zahtjev za snimanje filma Preuzmi
Sport
Matična evidencija organizacija u sportu za 2021. Preuzmi
OBRAZAC 12-11-JPS-3-22 Izvještaj o utrošku budžetskih sredstava Preuzmi
ZAHTJEV ZA PRIZNAVANJE STATUSA PERSPEKTIVN(E)OG SPORTIST(KINJE)E 2023 Preuzmi
ZAHTJEV ZA PRIZNAVANJE STATUSA PERSPEKTIVN(E)OG SPORTIST(KINJE)E INTERNACIONALNE C KLASE 2023 (SA OBRASCIMA) Preuzmi