Zahtjevi i obrasci

Kultura
Izvještajni obrazac o utrošku budžetskih sredstava KULTURA za 2022. god Preuzmi
Izvjestajni obrazac o utrošku budžetskih sredstava za podršku filmskoj produkciji Preuzmi
Obrazac za komentare Strategija razvoja kulture Preuzmi
Obrazac za prijavu projekata za podršku filmskoj produkciji Preuzmi
Obrazac za prijavu projekta kulture za sufinansiranje iz Budžeta KS 2022 NVO 12 11 JKP 1 22 Preuzmi
Obrazac za prijavu projekta kulture za sufinansiranje iz Budžeta KS 2022 POJEDINCI 12 11 JPK 2 22 Preuzmi
Obrazac zahtjeva za dodjelu poticajnih sredstava iz Budžeta KS za filmsku produkciju Preuzmi
Obrazac zahtjeva za isplatu poticajnih sredstava iz Budžeta Kantona Sarajevo za filmsku produkciju Preuzmi
Zahtjev za snimanje filma Preuzmi
Sport
Matična evidencija organizacija u sportu za 2021. Preuzmi
OBRAZAC 12-11-JPS-1.122 PROJEKTI IZ SPORTA Preuzmi
OBRAZAC 12-11-JPS-1.222 NADARENA DJECA I OMLADINA Preuzmi
OBRAZAC 12-11-JPS-1.322 PROJEKTI ZA DRUGA PRAVNA LICA Preuzmi
OBRAZAC 12-11-JPS-1.422 SPORTSKE PRIREDBE Preuzmi
OBRAZAC 12-11-JPS-2.1-22 Izjava ovlašćenog lica podnosioca prijave Preuzmi
OBRAZAC 12-11-JPS-2.2-22 Izjava roditelja-staratelja podnosioca prijave Preuzmi
OBRAZAC 12-11-JPS-3-22 Izvještaj o utrošku budžetskih sredstava Preuzmi
OBRAZAC 12-11-JPS-4-22 Učesnici u sistemu sporta Kantona Sarajevo Preuzmi
Potvrda o članstvu sportist(kinje)e Preuzmi
Potvrda saveza o nastupu za nacionalnu selekciju Preuzmi