Zahtjevi i obrasci

Izvještaj o utrošku budžetskih sredstava - kultura Preuzmi
Matična evidencija organizacija u sportu za 2021. Preuzmi
Obrazac za prijavu Projekta iz sporta za sufinansiranje iz Budžeta KS 2021 Preuzmi
Obrazac za prijavu projekata za podršku filmskoj produkciji Ministarstva kulture i sporta Kantona Sarajevo za 2021. godinu. Preuzmi
Obrazac za prijavu projekta kulture za sufinansiranje iz Budžeta KS 2021 Preuzmi
Obrazac za prijavu Sportske priredbe za sufinanisranje iz Budžeta KS 2021 Preuzmi
Obrazac zahtjeva za dodjelu poticajnih sredstava iz Budžeta KS za filmsku produkciju Preuzmi
Obrazac zahtjeva za isplatu poticajnih sredstava iz Budžeta Kantona Sarajevo za filmsku produkciju Preuzmi
Potvrda o članstvu sportist(kinje)e Preuzmi
Potvrda saveza o nastupu za nacionalnu selekciju Preuzmi
Potvrda saveza o postignutom rezultatu Preuzmi
Zahtjev za priznavanje statusa perspektiv(e)og sportist(kinje)e internacionalne C klase Preuzmi
Zahtjev za priznavanje statusa perspektivn(e)og sportist(kinje)e za 2022. godin Preuzmi
Zahtjev za snimanje filma Preuzmi