Lista organizacija

Naziv Adresa Telefon Fax Web
JU BIBLIOTEKA SARAJEVA Mis Irbina 4 +387(0)33 444-580 https://www.bgs.ba/
JU BOSANSKI KULTURNI CENTAR KANTONA SARAJEVO Branilaca Sarajeva 24 +387(0)33 207 921 https://bkc.ba/
JU COLLEGIUM ARTISTICUM Terezija bb +387(0)33 270-750 http://www.collegium.ba/
JU HISTORIJSKI ARHIV SARAJEVO Alipašina 19 +387(0)33 233-281 http://www.arhivsa.ba
JU KAMERNI TEATAR 55 Maršala Tita 56 +387(0)33 550-475 http://www.kamerniteatar55.ba
JU KANTONALNI ZAVOD ZA ZAŠTITU KULTURNO-HISTORIJSKOG I PRIRODNOG NASLIJEĐA Josipa Štadlera 32 +387(0)33 475 020 http://www.spomenici-sa.ba
JU MES-MEĐUNARODNI TEATARSKI FESTIVAL-SCENA MESS Maršala Tita 54/I +387(0)33 200-392 http://www.mess.ba
JU MUZEJ "ALIJA IZETBEGOVIĆ" Kapi-kula Ploča, Kovači +387 33 237-220 https://muzejalijaizetbegovic.ba/
JU MUZEJ SARAJEVA Josipa Štadlera 32 +387(0)33 475-740 http://www.muzejsarajeva.ba
JU NARODNO POZORIŠTE SARAJEVO Obala Kulina bana 9 +387(0)33 207-284 http://www.nps.ba
JU POZORIŠTE MLADIH SARAJEVO Kulovića 8 +387(0)33 205-799 http://www.pozoristemladih.ba
JU SARAJEVSKA FILHARMONIJA Obala Kulina bana 9 +387(0)33 666-520 http://www.saph.ba/
JU SARAJEVSKI RATNI TEATAR "SARTR" SARAJEVO Gabelina 16 +387(0)33 664-070 http://www.sartr.ba
Ministarstvo kulture i sporta Reisa Džemaludina Čauševića 1 +387(0)33 562-062 http://mks.ks.gov.ba