Skip to main content
Please wait...
Vrsta organizacije
Javna ustanova
Adresa
Kapi-kula Ploča, Kovači
Telefon

+387 33 237-220

E-mail
info@muzejalijaizetbegovic.ba
Ministarstvo
Ministarstvo kulture i sporta
Lokacija

MINISTARSTVO KULTURE I SPORTA KANTONA SARAJEVO

Reisa Džemaludina Čauševića 1

Telefon: +387(0)33 562-062

mks@mks.ks.gov.ba