Poziv na javne konsultacije o Strateškoj platformi razvoja sektora kulture u Kantonu Sarajevo