Poništenje jasvnog konkursa za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove MESS i Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove MES-Međunarodni teatarski festival - scena MESS