JU SARTR JAVNI KONKURS za prijem u radni odnos na odredeno vrijeme do tri (3) godine