JU Sarajevska filharmonija Javni konkurs za prijem u radni odnos na određeno vrijeme