JU Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo - Javni oglas za popunu upražnjenog radnog mjesta na neodređeno vrijeme