JAVNI OGLAS za nominiranje/imenovanje na upražnjene pozicije predsjednika i člana Upravnog i Nadzornog odbora javnih ustanova iz nadležnosti Ministarstva kulture i sporta čija konačna imenovanja vrši Vlada Kantona Sarajevo