Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora JU Collegium artisticum Sarajevo