Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora JU "Collegium artisticum" Sarajevo