J A V N I O G L A S za nominiranje/imenovanje na upražnjene pozicije predsjednika i članova upravnog i nadzornog odbora Javnih ustanova iz nadležnosti Ministarstva kulture i sporta Kantona Sarajevo