Vjerujem da do zatvaranja kolekcije Ars Aevi neće doći

14.12.2015

„Vjerujem da do zatvaranja kolekcije neće doći, ali se što prije mora napraviti dobar akcioni plan, prema kojem bi se umjesto jedne postavke napravila još jedna“, rekao je ministar Kurić.
„Kanton Sarajevo će učiniti sve da kolekcija Ars Aevi ostane u prostorijama Doma mladih, i nakon subote, za kada je najavljeno njeno zatvaranje“, obećao je premijer Elmedin Konaković na današnjem sastanku sa ambasadorom Italije u Bosni i Hercegovini Ruggerom Corriasom, a kojem je prisustvovao i ministar za kulturu i sport Mirvad Kurić.
Tokom sastanka je naglašeno da, nažalost, sporazum koji je potpisan od strane grada Sarajeva, Ministarstva kulture i sporta Kantona Sarajevo i Vlade Federacije poštuje samo kantonalno ministarstvo. Istaknuto je da ukoliko bi i ostala dva potpisnika ispoštovala taj ugovor, te svake godine izdvojili od 50.000 do 100.000 KM, uz pomoć stranih fondova, opstanak kolekcije Ars Aevi nikad ne bi bio doveden u pitanje, a moglo bi se krenuti i sa izgradnjom muzeja savremene umjetnosti. „Spreman sam i dalje nastaviti pomagati ovom sjajnom projektu koji je nastao davne '92. godine uprkos svoj okrutnosti rata, veličajući moć umjetnosti nad razornom snagom bombi i oružja, i opstao tokom pune četiri godine opsade Sarajeva.
Danas, unatoč činjenici da još uvijek nije u završnoj fazi, Projekt Ars Aevi je postao jedan od najznačajnijih kulturnih razvojnih projekata u Bosni i Hercegovini, jer okuplja izuzetnu važnu zbirku savremene umjetnosti na Balkanu“, podsjetio je ambasador Corrias. Dodao je i da je kolekcija smještena u prostorije Doma mladih, nakon što je Vlada Italije izdvojila milion dolara za rekonstrukciju prostora depoa 2007. godine, s ciljem da se djela ovdje smjeste i zaštite. Prema riječima Corriasa, zbog truda koji je do sada uložen od strane Italije da ova kolekcija opstane i živi, bilo bi neprihvatljivo da se ona zatvori, zbog čega je još jednom zamolio premijera Konakovića i ministra Kurića da im pomognu da projekt opstane, jer od naredne godine Italija planira naći bolja i povoljnija rješenja.