Nacrt zakona o uvođenju posebnih muzejskih zona zaštite, korištenja i obnove kulturne baštine i organizacije saobraćaja na lokalnim cestama na području Kantona Sarajevo

11.12.2015

Vlada Kantona Sarajevo, na prijedlog ministra kulture i sporta Kantona Sarajevo, utvrdila je u formi nacrta Zakon o uvođenju posebnih muzejskih zona zaštite, korištenja i obnove kulturne baštine i organizacije saobraćaja na lokalnim cestama na području Kantona Sarajevo. Ovim Zakonom se uvode posebne zone kulturne zaštite,  valorizacije korištenja i brže obnove kulturne baštine na području Kantona Sarajevo.
Kanton Sarajevo svake godine posjeti veliki broj turista od kojih mnogi dolaze u Sarajevo organizovano, posredstvom turističkih agencija i tour operatera i pri tome se autobusi parkiraju na neodgovarajućim mjestima, što otežava saobraćaj u gradu, dovodeći bezbjednost posjetilaca i ostalih građana u pitanje, a istovremeno se pojačano oštećuju lokalne ceste Kantona Sarajevo.
Zakonom se uređuje organizacija turističkog saobraćaja na lokalnim cestama Kantona Sarajevo u tim zonama, propisuju uslovi i način korištenja lokalnog saobraćaja, uspostavlja naknada za ulazak u zone posebne zaštite, određuju mjesta za parkiranje autobusa koji dolaze u Sarajevo u organizaciji turističkih agencija. Na ovaj način se žele obezbijediti i namjenska sredstva za obilježavanje i održavanje lokalnih cesta, te za obnovu, sanaciju i rekonstrukciju kulturno-historijskih spomenika.