Propisi MKS

Ukupno 61 - 70 od 70
Pravilnik
Naziv Pravni izvor Prilog
Pravilnik o uslovima i načinu primopredaje arhivske građe između stvaraoca i imaoca i arhiva 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 40/18
Pravilnik o uslovima za osnivanje i rad muzeja muzejskih zbirki, muzejskih izložbi i galerija 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 1/19
Pravilnik o uvjetima za obavljanje matičnih poslova bibliotečke djelatnosti 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 5/00
Pravilnik o vođenju evidencije rada i čuvanju dokumentacije pozorišta 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 17/01
Pravilnik o vrednovanju i odabiranju arhivske građe 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 40/18
Pravilnik o zaštiti i čuvanju arhivske i registraturne građe izvan arhiva 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 40/18
Program o dopunama Programa SN KS 8 21 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 8/21
Procedura ili vodič
Naziv Pravni izvor Prilog
Vodič za slobodan pristup informacijama sa index registrom Interni dokument PDF icon Vodič za slobodan pristup informacijama sa index registrom
Sporazum ili ugovor
Naziv Pravni izvor Prilog
Ispravka tehničkih grešaka u Kolektivnom ugovoru za djelatnost kulture u KS 'Službene novine Kantona Sarajevo' 5/20 PDF icon Ispravka
Kolektivni ugovor za djelatnost kulture 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 52/19