Propisi MKS

Ukupno 31 - 60 od 70
Odluka ili rješenje
Naziv Pravni izvor Prilog
Odluka o preuzimanju prava osnivača JU "Historijski arhiv Sarajeva" 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 03/99 33/07 01/13
Odluka o preuzimanju prava osnivača JU "Kamerni teatar '55" 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 03/99 33/07 91/13
Odluka o preuzimanju prava osnivača JU "Kantonalni zavod za zaštitu kulturno historijskog naslijeđa" 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 03/99 33/07 01/13
Odluka o preuzimanju prava osnivača JU "Muzej Sarajeva" 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 03/99 33/07 01/13
Odluka o sadržaju i vođenju registra istaknutih samostalnih umjetnika 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 4/12
Odluka o spajanju JU kulture u JU "Bosanski kulturni centar Kantona Sarajevo" 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 11/19
Odluka o uslovima i postupku priznavanja prava istaknutih samostalnih umjetnika na uplatu doprinosa iz Budžeta Kantona 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 4/12
Odluka o utvrdjivanju obrasca registra muzeja 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 40/19
Odluku o usvajanju Programa utroška sredstava tekućih i kapitalnih transfera utvrđenih budžetom Kantona Sarajevo Ministarstva kulture i sporta za 2021. godinu 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 48/21
Pravilnik
Naziv Pravni izvor Prilog
Pravilnik o bližim uslovima za zaštitu muzejskog materijala i muzejske dokumentacije 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 1/19
Pravilnik o evidentiranju i načinu čuvanja zapisa o nematerijalnom kulturnom naslijeđu 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 1/19
Pravilnik o kategorizaciji sportista prema ostvarenim rezultatima 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 1/22
Pravilnik o kriterijima sport SNKS 8 21 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 8/21
Pravilnik o kriterijima za sufinansiranje troškova treninga za seniorske ekipe premijerligaških klubova Kantona Sarajevo u ekipnim sportovima 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 27/20
Pravilnik o načinu, postupku i rokovima revizije muzejskog materijala 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 1/19
Pravilnik o nagrađivanju nalazača dobara baštine 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 14/02
Pravilnik o normativima i standardima za muzejsku djelatnost 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 1/19
Pravilnik o postupku za predlaganje utvrđivanje i proglašenje nematerijalnog kulturnog dobra 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 1/19
Pravilnik o procedurama i kriterijima kultura SN KS 8 21 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 8/21
Pravilnik o procedurama i kriterijima za za izbor korisnika sredstava za podršku filmskoj produkciji 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 32/21
Pravilnik o registru pozorišta 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 17/01
Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja muzejskih evidencija 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 1/19
Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra muzeja 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 1/19
Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra muzejskih kopija i obrazaca certifikata muzejske kopije 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 1/19
Pravilnik o sadržini i načinu vođenja registra kategorisane arhivske građe 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 40/18
Pravilnik o sigurnosti na uređenim kupalištima 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 28/17
Pravilnik o sigurnosti na uređenim kupalištima i Program obuke 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 23/18
Pravilnik o stručnom usavršavanju i provjeri stručne osposobljenosti radnika za rad sa arhivskom i registraturnom građom kod stvaraoca i imaoca 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 40/18
Pravilnik o tehničkim i kadrovskim uslovima za vršenje arheoloških istraživanja 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 9/02
Pravilnik o uslovima i načinu korištenja arhivske građe 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 40/18