Propisi MKS

Ukupno 1 - 19 od 19
Odluka ili rješenje
Naziv Pravni izvor Prilog
Ispravka odluke o davanju saglasnosti Upravnom odboru Javne ustanove Muzej grada Sarajeva za promjenu sjedišta Muzeja grada Sarajeva 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 9/97
Odluka o bližim kriterijima za priznavanje statusa istaknutih samostalnih umjetnika 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 4/12
Odluka o osnivanju Javne ustanove "MES - Međunarodni teatarski festival - Scena MESS" 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 3/99, 31/07, 1/13, 28/14
Odluka o osnivanju JU "Collegium artisticum" 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 28/18
Odluka o osnivanju JU "Sarajevska filharmonija" 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 03/99 31/07 01/13
Odluka o osnivanju JU "SARTR" 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 03/99 31/07 01/13
Odluka o osnivanju JU Muzej "Alija Izetbegović" 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 37/09 01/13
Odluka o preuzimanju osnivačkih prava JU "Narodno pozorište" 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 3/99 33/07 01/13
Odluka o preuzimanju osnivačkih prava JU "Pozorište mladih" 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 03/99 33/07 01/13
Odluka o preuzimanju prava osnivača JU "Biblioteka Sarajeva" 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 03/99 18/02 33/07 01/13
Odluka o preuzimanju prava osnivača JU "Historijski arhiv Sarajeva" 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 03/99 33/07 01/13
Odluka o preuzimanju prava osnivača JU "Kamerni teatar '55" 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 03/99 33/07 91/13
Odluka o preuzimanju prava osnivača JU "Kantonalni zavod za zaštitu kulturno historijskog naslijeđa" 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 03/99 33/07 01/13
Odluka o preuzimanju prava osnivača JU "Muzej Sarajeva" 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 03/99 33/07 01/13
Odluka o sadržaju i vođenju registra istaknutih samostalnih umjetnika 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 4/12
Odluka o spajanju JU kulture u JU "Bosanski kulturni centar Kantona Sarajevo" 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 11/19
Odluka o uslovima i postupku priznavanja prava istaknutih samostalnih umjetnika na uplatu doprinosa iz Budžeta Kantona 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 4/12
Odluka o utvrdjivanju obrasca registra muzeja 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 40/19
Odluku o usvajanju Programa utroška sredstava tekućih i kapitalnih transfera utvrđenih budžetom Kantona Sarajevo Ministarstva kulture i sporta za 2021. godinu 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 48/21