Propisi MKS

Ukupno 1 - 30 od 43
Zakon
Naziv Pravni izvor Prilog
Ispravka zakona o spriječavanju nasilja 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 23/07
Zakon o arhivskoj djelatnosti 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 50/16
Zakon o bibliotečkoj djelatnosti 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 4/99
Zakon o estradnoj djelatnosti 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 17/01
Zakon o filmskoj djelatnosti PDF icon 7/01
Zakon o istaknutim samostalnim umjetnicima 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 45/15
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pozorišnoj djelatnosti 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 6/16
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti kulturne baštine 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 37/08
Zakon o javnim skijalištima 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 54/12
Zakon o muzejskoj djelatnosti 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 13/17
Zakon o pozorišnoj djelatnosti 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 42/13
Zakon o sportu - Prečišćen tekst 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 45/12
Zakon o sprječavanju nasilja i nedoličnog ponašanja 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 7/07
Zakon o zaštiti kulturne baštine 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 2/00
Uredba
Naziv Pravni izvor Prilog
Uredbe o stručnim zvanjima, uslovima i načinu sticanja stručnih zvanja u arhivskoj djelatnosti 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 17/11
Odluka ili rješenje
Naziv Pravni izvor Prilog
Ispravka odluke o davanju saglasnosti Upravnom odboru Javne ustanove Muzej grada Sarajeva za promjenu sjedišta Muzeja grada Sarajeva 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 9/97
Odluka o bližim kriterijima za priznavanje statusa istaknutih samostalnih umjetnika 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 4/12
Odluka o izdvajanju Organizacione jedinice Collegium Artisticum iz JU "Centar za kulturu KS" 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 44/17
Odluka o osnivanju Javne ustanove "MES - Međunarodni teatarski festival - Scena MESS" 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 3/99, 31/07, 1/13, 28/14
Odluka o osnivanju JU "Sarajevska filharmonija" 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 03/99 31/07 01/13
Odluka o osnivanju JU "SARTR" 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 03/99 31/07 01/13
Odluka o osnivanju JU Muzej "Alija Izetbegović" 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 37/09 01/13
Odluka o preuzimanju osnivačkih prava JU "Narodno pozorište" 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 3/99 33/07 01/13
Odluka o preuzimanju osnivačkih prava JU "Pozorište mladih" 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 03/99 33/07 01/13
Odluka o preuzimanju prava osnivača JU "Biblioteka Sarajeva" 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 03/99 18/02 33/07 01/13
Odluka o preuzimanju prava osnivača JU "Historijski arhiv Sarajeva" 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 03/99 33/07 01/13
Odluka o preuzimanju prava osnivača JU "Kamerni teatar '55" 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 03/99 33/07 91/13
Odluka o preuzimanju prava osnivača JU "Kantonalni zavod za zaštitu kulturno historijskog naslijeđa" 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 03/99 33/07 01/13
Odluka o preuzimanju prava osnivača JU "Muzej Sarajeva" 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 03/99 33/07 01/13
Odluka o sadržaju i vođenju registra istaknutih samostalnih umjetnika 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 4/12