Propisi

Upišite naziv ili dio naziva za pretragu
Zakon
Ispravka zakona o spriječavanju nasilja ('Službene novine Kantona Sarajevo', PDF icon 23/07 )
Zakon o arhivskoj djelatnosti ('Službene novine Kantona Sarajevo', PDF icon 50/16 )
Zakon o bibliotečkoj djelatnosti ('Službene novine Kantona Sarajevo', PDF icon 4/99 )
Zakon o estradnoj djelatnosti ('Službene novine Kantona Sarajevo', PDF icon 17/01 )
Zakon o filmskoj djelatnosti (, PDF icon 7/01 )
Zakon o istaknutim samostalnim umjetnicima ('Službene novine Kantona Sarajevo', PDF icon 45/15 )
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pozorišnoj djelatnosti ('Službene novine Kantona Sarajevo', PDF icon 6/16 )
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti kulturne baštine ('Službene novine Kantona Sarajevo', PDF icon 37/08 )
Zakon o javnim skijalištima ('Službene novine Kantona Sarajevo', PDF icon 54/12 )
Zakon o muzejskoj djelatnosti ('Službene novine Kantona Sarajevo', PDF icon 13/17 )
Zakon o pozorišnoj djelatnosti ('Službene novine Kantona Sarajevo', PDF icon 42/13 )
Zakon o sportu - Prečišćen tekst ('Službene novine Kantona Sarajevo', PDF icon 45/12 )
Zakon o sprječavanju nasilja i nedoličnog ponašanja ('Službene novine Kantona Sarajevo', PDF icon 7/07 )
Zakon o zaštiti kulturne baštine ('Službene novine Kantona Sarajevo', PDF icon 2/00 )
Uredba
Uredbe o stručnim zvanjima, uslovima i načinu sticanja stručnih zvanja u arhivskoj djelatnosti ('Službene novine Kantona Sarajevo', PDF icon 17/11 )
Odluka
Ispravka odluke o davanju saglasnosti Upravnom odboru Javne ustanove Muzej grada Sarajeva za promjenu sjedišta Muzeja grada Sarajeva ('Službene novine Kantona Sarajevo', PDF icon 9/97 )
Odluka o bližim kriterijima za priznavanje statusa istaknutih samostalnih umjetnika ('Službene novine Kantona Sarajevo', PDF icon 4/12 )
Odluka o osnivanju Javne ustanove "MES - Međunarodni teatarski festival - Scena MESS" ('Službene novine Kantona Sarajevo', PDF icon 3/99, 31/07, 1/13, 28/14 )
Odluka o osnivanju JU "Sarajevska filharmonija" ('Službene novine Kantona Sarajevo', PDF icon 03/99 31/07 01/13 )
Odluka o osnivanju JU "SARTR" ('Službene novine Kantona Sarajevo', PDF icon 03/99 31/07 01/13 )
Odluka o osnivanju JU Muzej "Alija Izetbegović" ('Službene novine Kantona Sarajevo', PDF icon 37/09 01/13 )
Odluka o preuzimanju osnivačkih prava JU "Narodno pozorište" ('Službene novine Kantona Sarajevo', PDF icon 3/99 33/07 01/13 )
Odluka o preuzimanju osnivačkih prava JU "Pozorište mladih" ('Službene novine Kantona Sarajevo', PDF icon 03/99 33/07 01/13 )
Odluka o preuzimanju prava osnivača JU "Biblioteka Sarajeva" ('Službene novine Kantona Sarajevo', PDF icon 03/99 18/02 33/07 01/13 )
Odluka o preuzimanju prava osnivača JU "Historijski arhiv Sarajeva" ('Službene novine Kantona Sarajevo', PDF icon 03/99 33/07 01/13 )
Odluka o preuzimanju prava osnivača JU "Kamerni teatar '55" ('Službene novine Kantona Sarajevo', PDF icon 03/99 33/07 91/13 )
Odluka o preuzimanju prava osnivača JU "Kantonalni zavod za zaštitu kulturno historijskog naslijeđa" ('Službene novine Kantona Sarajevo', PDF icon 03/99 33/07 01/13 )
Odluka o preuzimanju prava osnivača JU "Muzej Sarajeva" ('Službene novine Kantona Sarajevo', PDF icon 03/99 33/07 01/13 )
Odluka o sadržaju i vođenju registra istaknutih samostalnih umjetnika ('Službene novine Kantona Sarajevo', PDF icon 4/12 )
Odluka o spajanju JU kulture u JU "Centar za kulturu Kantona Sarajevo" ('Službene novine Kantona Sarajevo', PDF icon 37/14 )