Odluka o spajanju JU kulture u JU "Centar za kulturu Kantona Sarajevo"

Pravni izvor: 
'Službene novine Kantona Sarajevo'
Vrsta propisa: 
Odluka ili rješenje
Prilog: