IZVJEŠTAJ O DOKUMENTACIJI PO JAVNOM POZIVU ZA SPORTSKE PRIREDBE 2022