Konkurs za izbor i imenovanje direktora JU Biblioteka Sarajeva