Konkurs za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove "Kamerni teatar 55" Sarajevo