Konkurs JU "Kamerni teatar 55" za prijem u radni odnos na određeno vrijeme