JU Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo „Javni oglas za popunu upražnjenog radnog mjesta na neodređeno vrijeme“