Javni oglas za prijem u radni odnos na određeno vrijeme JU Kamerni teatar 55