Javni oglas za nominiranje/imenovanje na upražnjene pozicije predsjednika i članova upravnog i nadzornog odbora javnih ustanova iz nadležnosti Ministarstva kulture i sporta čija konačna imenovanja vrši Vlada Kantona Sarajevo