Javni konkurs za prijem u radni odnos na određeno vrijeme JU "Kamerni teatar"