Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora JU "Sarajevski ratni teatar - SARTR"