Javna ustanova Kamerni teatar `55 Sarajevo - Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove "Kamerni teatar `55 Sarajevo"