Javna ustanova "Kamerni teatar `55" - JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme