Zemaljski muzej je prioritet svih nas

06.08.2015

Sramota je da već tri godine dvije zakucane daske oslikavaju brigu o institucijama od državnog značaja, kaže u intervjuu za Oslobođenje Samer Rešidat, ministar kulture i sporta KS-a • Uz akciju Dežuram za Muzej, kada očekujete da će Zemaljski muzej skinuti daske sa vrata i ponovo postati otvoren za sve one kojima je važno naše kulturno naslijeđe? - Poslije mog imenovanja na dužnost ministra u Ministarstvu kulture i sporta Kantona Sarajevo, 28. marta 2015. godine, jedan od prvih sastanaka je održan sa direktorom Zemaljskog muzeja BiH, gospodinom Adnanom Busuladžićem. Iako Zemaljski muzej BiH ne spada u nadležnost Ministarstva kulture i sporta Kantona Sarajevo, jedan od mojih prioriteta je rješavanje statusa Zemaljskog muzeja. Velika obaveza Sramota je da već tri godine dvije zakucane daske oslikavaju brigu o institucijama od državnog značaja. Drago mi je da smo ministar civilnih poslova Adil Osmanović i ja u svoje prioritete stavili Zemaljski muzej. • Nedavno ste zajedno sa državnim ministrom civilnih poslova, predstavnicima Federacije, Grada Sarajeva i gradskih opština potpisali memorandum, kojim se svi obavezujete na osiguranje sredstava kulturnim institucijama od značaja za BiH. Je li to prvi korak u sistemskom rješavanju problema ovih sedam ustanova? - Memorandum je napravljen i obuhvata učešće svih nivoa vlasti, od Vijeća ministara do načelnika općina, a Ministarstvo kulture i sporta Kantona Sarajevo treba da preuzme veliku obavezu da u budžetu, koji je sam po sebi nedostatan, iznađe sredstva koja će sufinansirati troškove, kao i nagomilana dugovanja Zemaljskog muzeja i ostalih šest kulturnih institucija od državnog značaja. • Uz iskazanu volju svih nivoa vlasti u BiH, mislite li da će se u ovom mandatu trajno riješiti pravni status Zemaljskog muzeja BiH i šest ostalih kulturnih institucija od značaja za državu? - Svako trenutno rješenje, na svim nivoima vlasti, ne vodi trajnom rješavanju statusa ovih institucija, jer takvu odluku može donijeti samo Vijeće ministara Bosne i Hercegovine. Ono je nadležno za donošenje konačne odluke u rješavanju statusa ovih sedam institucija. Nužna podrška Ja ću, kao ministar, podržati svaku odluku koja je u interesu ovih sedam institucija od državnog značaja. • Nedavno ste posjetili Biblioteku za slijepa i slabovidna lica, te najavili da ćete obići sve kulturne institucije, kako biste se upoznali sa problemima sa kojima se svakodnevno susreću. Jesu li oni premostivi i koliko im Kanton Sarajevo u tome može pomoći? - Ministarstvo kulture i sporta Kantona Sarajevo, od svog osnivanja pa do danas, podržava rad javnih ustanova kulture na državnom nivou, bez čije podrške bi njihov opstanak bio upitan. Ove godine u rebalansu budžeta su ta sredstva neznatno povećana. Za narednu godinu pokušaćemo da iznađemo sredstva koja su i predmet ovog memoranduma, ali u svemu tome potrebna je podrška Vlade i Skupštine Kantona Sarajevo. Donatorska večera U planu Ministarstva kulture i sporta Kantona Sarajevo je donatorska večera u Narodnom pozorištu Sarajevo. Kako nam je jučer kazao ministar Rešidat, ona bi se trebala održati 15. decembra ove godine. - Sav prihod namijenjen je Narodnom pozorištu, odnosno nabavci opreme za svjetlo i zvuk, čime ćemo obnoviti kompletnu scenografiju ove kuće, istakao je ministar Rešidat.