Zemaljski muzej BiH otvara se početkom septembra

10.08.2015

"Tromjesečni rad je urodio plodom. Jedan od osnovnih zadataka Ministarstva kulture i sporta Kantona Sarajevo i mene kao resornog ministra, naravno uz pomoć ostalih institucija i državnog ministra civilnih poslova Adila Osmanovića je uradio plodom i Zemaljski muzej bit će otvoren početkom septembra. Drago mi je što nam je prioritet bio rješavanje problema Zemljskog muzeja i ostalih šest institucija kulture". Riješen je i osnovni problem vezan za finansijsku konstrukciju koja treba osigurati kontinuiran rad svih sedam institucija. "Finansirat će se iz svih nivoa vlast, odnosno iz državnog, federalnog, kantonalnog, općinskog i gradskog nivoa. Ministarstvo kulture i sporta KS preuzet će veći dio obaveza kada je u pitanju izmirivanje nagomilanih dugovanja isto kao i finansiranje u budućnosti". Ministar ističe kako je sramno što je ovakav problem bio slika lošeg odnosa vlasti u proteklom periodu i što su dvije zakucane daske predstavljale njihov odnos prema kulturi. "Pozitivna i ohrabrujuća stvar je to što je postignut dogovor. Još uvijek čekamo odgovor Federalnog ministarstva kulture i sporta, ali se nadamo da će na prvom mjestu prevagnuti ljudski odnos prema tim institucijama, a ne politički ciljevi".