„Zeleni ekonomski razvoj“

19.09.2016

Ministar Kurić: "U toku su razgovori i o tome da Pozorište mladih bude uvršteno u jedan novi projekt u narednoj godini čiji je cilj prilagođavanje ovog objekta potrebama osoba s invaliditetom. To nam je veoma bitno, kao i renoviranje svih objekata sarajevskih pozorišta".
 
Ministar prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo Čedomir Lukić i ministar kulture i sporta KS Mirvad Kurić obišli su danas radove na objektu Pozorišta mladih Sarajevo sa v.d. direktorom ove ustanove Semirom Krivićem. Radovi su u završnoj fazi, a izvode se u okviru Projekta „Zeleni ekonomski razvoj“, odnosno njegovog dijela koji se odnosi na aktivnost „Povećanje energijske efikasnosti javnih objekata u Kantonu Sarajevo“.
Ovo je jedan od sedam objekata javnih ustanova u Kantonu Sarajevo koji se rekonstruiše u okviru pomenutog projekta, a realizuje ga Kanton Sarajevo, putem Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša u saradnji sa UNDP-ijem, u cilju povećanja energijske efikasnosti i time smanjenja troškova za zagrijavanje prostora, a što će doprinijeti i smanjenju emisije štetnih materija u zrak.
"Projekt se u cjelosti realizuje sredstvima Kantona Sarajevo i UNDP-ija, a ukupna vrijednost radova konkretno za ovaj objekt iznosi 294.800 KM. Oni obuhvataju termoizolaciju vanjskih zidova, zamjenu dotrajale i energetski neefikasne vanjske stolarije novom, te ugradnju novog kondenzacionog gasnog kotla, termostatskih ventila, frekventno regulisane pumpe, ultrazvučnog mjerača utroška toplote i zamjenu klima komore", naveo je ministar Lukić.
Istakao je kako se vodilo računa da se u projekt prije svega uvrste objekti koji koriste najmlađi a to su uz Pozorište mladih, objekti osnovnih škola te Dom za djecu bez roditeljskog staranja. Za rekonstrukciju svih sedam objekata, među kojima je i Dom zdravlja Vogošća ukupno je izdvojeno 2.100.000 KM.
"Cilj je da njihova sanacija bude okončana prije početka grijne sezone", naglasio je ministar Lukić i dodao da je intencija Vlade KS da rekonstrukcija objekata javnih ustanova bude nastavljena i u narednom periodu.
Ministar Kurić je istakao kako mu je drago da ova ustanova nakon dugo vremena dobija novi i ljepši izgled.
"U toku su razgovori i o tome da Pozorište mladih bude uvršteno u jedan novi projekt u narednoj godini čiji je cilj prilagođavanje ovog objekta potrebama osoba s invaliditetom. To nam je veoma bitno, kao i renoviranje svih objekata sarajevskih pozorišta", istakao je ministar Kurić.
V.d. direktora Krivić je kazao da će se po okončanju ovog projekta ostvariti značajne uštede u potrošnji energije.
"Procjene su da će troškovi za grijanje biti upola manji. Osim toga, osigurat će se puno bolji uslovi za boravak mališanima tokom izvođenja predstava u zimskom periodu" naglasio je Krivić.