Vlada Kantona Sarajevo imenovala upravne i nadzorne odbore JU "Pozorište mladih", JU "Centar za kulturu", JU "Biblioteke Sarajevo", JU "Internacionalni teatarski festival MESS", JU "Narodno pozorište"i JU "Sarajevska filharmonija"

05.08.2015

Vlada Kantona Sarajevo imenovala je za predsjednicu Upravnog odbora JU Pozorište mladih Melisu Forić, a za članove Senada Višnjića, Semira Dizdarevića, Midhata Kerlu i Ismira Fazlića, za predsjednika UO Centra za kulturu KS imenovan je Zlatan Kapić, a za članove: Namir Čomaga, Jasmin Salihbegović, Esmeralda Helać – Dević i Saša Salihović. Za predsjednika JU Bibilioteke Sarajevo imenovan je Muhidin Bukva, a za članove: Enis Proha, Selma Dalipagić, Esad Hodžić i Amina Ćenanović – Sadiković, za predsjednicu Međunarodnog teatarskog festivala – Scena MESS imenovana je Belma Čečo - Bakrać, a za članove: Lana Velić, Sanja Mujezinović, Nihad Kestendžić i Mirsad Škrijelj, za predsjednika UO Narodnog pozorišta Sarajevo imenovan je Igor Mišković, a za članove: Salko Križevac, Jasminka Kapo – Arnautalija, Nataša Hajdarević i Dragana Glumac i za predsjednika UO Sarajevske filharmonije Faruk Pršeš, Dževad Hamzić, Suad Selimović, Edin Abdurahmanović i Adi Šehu. U nadzorne odbore Pozorišta mladih, Centra za kulturu KS, MES – Međunarodni teatarski festival – Scena MESS, Sarajevske filharmonije imenovani su: Anisa Bandić – predsjednica, članovi Dženana Bešlija i Mirsada Muminović, Željko Bakalar – predsjednik, članovi Izeta Avdić i Fedhija Čolpa, Srđan Šarenac – predsjednik, članovi Željko Bakalar i Ira Isović, Nedžad Borišić – predsjednik, članovi Vesna Andre Zaimović i Fahrudin Strojil. Za predsjednicu NO Javne ustanove Narodno pozorište na period do kraja mandata već imenovanog nadzornog odbora ove ustanove, odnosno do 28.05.2017.godine imenuje se Indira Kučuk – Sorguč. Svi predsjednici upravnih i nadzornih odbora ovih ustanova, kao i njihovi članovi imenuovani su na period od četiri godine.