Vlada Kantona Sarajevo će se boriti protiv crnog tržišta koji onemogućava razvoj turizma

18.05.2015

Premijer Kantona Sarajevo Elmedin Konaković, ministri privrede i kulture i sporta Muharem Šabić i Samer Rešidat posjetili su danas Turističku zajednicu Kantona Sarajevo gdje ih je predsjednik Midhat Kulo upoznao sa problemima crnog tržišta koji onemogućavaju razvoj turističke privrede kao i sa činjenicom da je odlukom Ustavnog suda Federacije Turistička zajednica proglašena neustavnom kao i sva njena pravna regulativa...

Premijer Kantona Sarajevo Elmedin Konaković, ministri privrede i kulture i sporta Muharem Šabić i Samer Rešidat posjetili su danas Turističku zajednicu Kantona Sarajevo gdje ih je predsjednik Midhat Kulo upoznao sa problemima crnog tržišta koji onemogućavaju razvoj turističke privrede kao i sa činjenicom da je odlukom Ustavnog suda Federacije Turistička zajednica proglašena neustavnom kao i sva njena pravna regulativa.

„Mi se od februrara ove godine nalazimo u tzv.'pravnom vakumu'“, potcrtao je predsjednik Kulo te dodao da je ovo prvi put u historiji postojanja ove zajednice da im u posjetu dolazi premijer Kantona.

On je ukazao na stalni problem koji imaju sa naplatom turističkih članarina i taksi, jer nažalost većina ugostiteljskih objekata radi ilegalno i ne prijavljuje goste, čime se direktno smanjuju sredstva potrebna za turističke promotivne kampanje.

Svi učesnici sastanka su se složili da Kanton Sarajevo ima ogromne turističke potencijale koji su puno bolji od gradova u okruženju, ali nažalost nema uređenu zakonsku regulativu, samim time ni relevantne podatke o broju turista i certificiranih turističkih vodiča.

„Stanje u turizmu je katastrofalno za što smo naravno odgovorni svi“, rekao je premijer Konaković te naveo kako je jedan od ključnih problema koji je detektovan na ovom sastanku adminstrativne prirode, a to je da Turistička zajednica po presudi Ustavnog suda, za koju ni on do danas nije znao, pravno ne postoji.

Prema njegovim riječima, zabrinjavajuće je trenutno stanje na crnom tržištu zbog onih koji pružaju usluge u sferi turizma, tu prije svega misli na ugostiteljske objekte koji prihvataju turiste, a ne prijavljuju ih.

Zbog toga državna, federalna i kantonalna vlada moraju stvoriti potrebne pravne preduvjete radi sistemskog uređenja oblasti turizma kako bi turističkoj zajednici olakšali posao.

„Mi ćemo u narednih nekoliko mjeseci sigurno napraviti drastične iskorake kada je riječ o ovom dijelu usluga, jer ćemo i administrativno i ekonomski pomoći sve zdrave procese koji bi u konačnici omogućili da što veći broj ljudi dođe u Kanton Sarajevo te da ih što više evidentiramo i naravno na taj način naplatimo pripadajuće poreze koji su za sada sa niskim koeficijentima naplate“, istakao je premijer Konaković i naglasio da ne mogu neki ugostiteljski objekti proširivati svoje kapacitete, a da ne prijavljuju goste.

Dodao je da poseban problem predstavlja i inspekcijski nadzor, jer je jako mali broj inspektora koji kontrolišu tržište te najavio da će rebalansom budžeta planirati sredstva i tako ojačati dio komunalne inspekcije kako bi ona bila operativnija u borbi protiv crnog tržišta.

Na sastanku se čuo prijedlog za određivanjem precizne lokacije gde bi pristizali svi autobusi sa turistima, u pitanju je u svijetu poznat model Bus Stop.

Ministar Šabić je ovom prilikom najavio skoro formiranje direkcije za turizam koja neće biti mnogobrojna, ali će se pored promocije turizma baviti i razvojnim projektima i ulaganjima u turizam, jer je njegov razvoj prioritet Kantona Sarajevo.