Ministar Kurić sa predsjedavajućim Gavrićem i dogradonačelnikom Trivićem: U fokusu aplikacija Sarajeva za Evropsku prijestolnicu kulture 2024. godine

28.03.2017

Usklađivanje kulturnih politika Grada i Kantona, s ciljem što bolje koordinacije i saradnje ovih institucija bila je tema sastanka ministra kulture i sporta Kantona Sarajevo Mirvada Kurića sa predsjedavajućim Gradskog vijeća Grada Sarajeva Igorom Gavrićem i dogradonačelnikom Milanom Trivićem.
„Razgovarali smo o kulturnim politikama i planiranim projektima iz oblasti kulture u narednom periodu. Jedan od najznačajnijih svakako je aplikacija Sarajeva za Evropsku prijestolnicu kulture 2024. godine, za što moramo iznaći najbolji način aplikacije i okupiti najbolji tim koji će raditi na tome. Znamo da se u prethodnom periodu neuspješno pokušavalo aplicirati, ali da se ovakvom projektu treba pristupiti sa dosta ozbiljnosti i stručnosti“, istakao je ministar Kurić.
Ministar je također upoznao sagovornike da Ministarstvo kulture i sporta već radi na izradi strategije kulturne politike 2018-2028, i da očekuje saradnju Grada Sarajeva, ali i ostalih relevantnih institucija i ustanova, kako bi ova strategija bila što bolja, korisnija i primjenjivija u praksi.
Predsjedavajući Gavrić takođe smatra da je sastanak bio veoma konstruktivan.
„Smatram da Grad Sarajevo treba ozbiljno pristupiti izradi ovog projekta. Usklađivanje kulturnih politika je osnovna pretpostavka za izradu jednog ovakvog projekta i nadam se da će Gradsko vijeće Grada Sarajeva, u što skorijem periodu prepoznati važnost ove aplikacije, a najdalje do desetog mjeseca ove godine, istu i usvojiti“, naglasio je Gavrić.
Dogradonačelnik Trivić  kazao je da sve programske sadržaje koji doprinose poboljšanju kulture u Gradu Sarajevu treba intenzivirati.
“Svi ovi koraci kojima sada pristupamo su od velikog značaja za ono što želimo da postignemo, a to je uspješna aplikacija Grada Sarajeva za Evropsku prijestolnicu kulture“, potcrtao je Trivić.