Ministar Kurić obišao depo Historijskog arhiva

14.09.2016

Ministar kulture i sporta Kantona Sarajevo Mirvad Kurić obišao je danas depo Historijskog arhiva Sarajeva u naselju Vrbanjuša i tom prilikom se uvjerio u kakvom je stanju. Zajedno sa višim arhivistom Harisom Zaimovićem, sekretarom ove ustanove Džemilom Čekić i uposlenicima obišao je cjelokupan prostor u kojem se čuva arhivska građa. Pregledao je i oštećenja na zapadnom krilu objekta, nastala usljed tonjenja tog dijela zgrade zbog oborinskih voda koje prolaze ispod nje i nepostojanja kolektora, što je direktno ugrozilo arhivsku građu.
Ministar Kurić je istakao da će Kanton tražiti sistemsko rješenje za ovaj problem, ali i da će zahtijevati intenzivniji angažman kao i odgovornost menadžmenta Historijskog arhiva jer se za funkcionisanje ove institucije na godišnjem nivou izdvaja 700.000 KM iz Budžeta KS.
Istakao je da to rješenje mora zadovoljiti standarde EU konvencije o zaštiti kulturne baštine, UNESCO konvencije o zaštiti kulturnog dobra kao i sve ostale međunarodne arhivske standarde.
"Ukupna ulaganja Historijskog arhiva u depo za period od 2003. do 2015. godine iznosila su 668.000 KM, od kojih je 250.000 KM izdvojeno za sanaciju ovog objekta, što je važno da znaju i građani", naveo je ministar Kurić.
Naglasio je da je zgrada i prije useljenja Historijskog arhiva bila devastirana i u jako lošem stanju te da i pored ulaganja u njenu sanaciju prethodnih godina problem ostaje, zgrada se i dalje urušava, te se postavlja pitanje opravdanosti daljeg ulaganja u njenu sanaciju.
"Nije mi jasno kako se uopšte moglo dozvoliti da se ovako značajna arhivska građa useli u ovako devastirani objekt", istakao je ministar Kurić i dodao da će detaljan plan rješenja problema zatražiti i od direktora ove ustanove nakon njegovog povratka s puta.