Ministar Kurić i najistaknutiji bosanskohercegovački slikar Zec: Ponovno pokrenuti Umjetnički savjet

02.12.2015

Dogovor o poduzimanju konkretnih koraka za razvoj likovne umjetnosti i buduće saradnje bile su teme današnjeg sastanka ministra kulture i sporta Kantona Sarajevo Mirvada Kurića sa najistaknutijim bosanskohercegovačkim slikarom Safetom Zecom.
Ovom prilikom, razgovarano je i o ponovnom pokretanju Umjetničkog savjeta, čiji će zadatak biti izrada strategije kulture i akcioni plan za 2016-2020.godinu. Safet Zec koji je pristao da bude član ovog savjeta smatra da Sarajevo ima potencijal da bude regionalni centar slikarstva, te da je potrebno stvoriti uslove i prostor za to.
Dati su i konstruktivni prijedlozi za projekte i investicije u narednoj godini.
Ministar Kurić planira i u buduće održati sastanke sa istaknutim umjetnicima, kako bi se oformio što kvalitetniji tim koji će raditi na oživljavanju i unapređivanju kulture u Kantonu Sarajevo.
 “Vrlo je važno da se u izradu kulturne strategije uključe ljudi iz kulture, istaknuti umjetnici koji su priznati kako u svom gradu i državi tako i van njih, te da su upravo oni najbolji ambasadori kulture”, istakao je ministar Kurić na kraju sastanka.