26. sjednica Skupštine KS: Donesen Zakon o muzejskoj djelatnosti u Kantonu Sarajevo

23.03.2017

Zastupnici Skupštine Kantona Sarajevo su na 26. sjednici donijeli Zakon o muzejskoj djelatnosti u KS. Ovim Zakonom uređuje se sistematsko istraživanje, prikupljanje, stručna i naučna obrada, čuvanje, zaštita i prezentiranje muzejskog materijala od značaja za Kanton Sarajevo, Grad Sarajevo i općine, kao i nadzor nad zakonitošću rada muzeja i druga pitanja od značaja za muzejsku djelatnost. Zakonom je definisano šta se sve smatra muzejskim materijalom na način da obuhvata: proizvode prirode, proizvode ljudskog rada i duha, predmete, dokumente i druga svjedočanstva o pojavama i procesima u društvu, historijskim zbivanjima, kulturnom, naučnom, političkom, ekonomskom i tehničkom razvoju, životu i običajima ljudskih zajednica, životu i djelu istaknutih ličnosti, kao i druge predmete koji svjedoče o razvoju prirode i društva od prahistorije do danas. Tačno je definisano i materijalno kulturno naslijeđe koje podrazumijeva ono što je stvorila priroda ili stvorio čovjek svojim radom i to su proizvodi prirode: minerali, rude, biljni i životinjski svijet te proizvodi ljudskog rada: oruđe, oružje,odjevni predmeti, ukrasni predmeti, proizvodi kućne radinosti, proizvodi zanatstva i umjetnička ostvarenja. Također je određeno da su nematerijalno kulturno naslijeđe znanja, umijeća i vještine koje se odnose na prirodu i čovjeka i koje predstavljaju osnovu za proizvodnju materijalnih kulturnih dobara, koja se prenose sa generacije na generaciju, i pružaju osjećaj identiteta i kontinuiteta, a sa ciljem njegovog očuvanja, koje zajednice, grupe i pojedinci prepoznaju kao dio svog kulturnog naslijeđa i to: jezik i govor, usmena predanja, književnost i drugi oblici jezičkog izražavanja, izvođačke umjetnosti: muzika, pjesme, igre i drugi izvođački oblici. Istraživanje i prikupljanje muzejskog materijala na području Kantona mogu vršiti muzejske ustanove čije je sjedište na području Kantona Sarajevo i to: Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine, Historijski muzej Bosne i Hercegovine, Muzej književnosti i pozorišne umjetnosti Bosne i Hercegovine, Muzej Sarajeva i Muzej „Alija Izetbegović“, a u stavu da istraživanje i prikupljanje muzejskog materijala na području Kantona mogu vršiti i drugi samostalni muzeji i muzeji u sastavu i saradnji sa Muzejom Sarajeva.